Om Klinikken

Vi vil gerne gøre en forskel! Vi håber, du vil opleve, at et tandlægebesøg ikke behøver at være en dårlig oplevelse.

Vi bedøver på en helt speciel måde, så du er fri for de traditionelle ulemper ved bedøvelse, men alligevel er sikret smertefri behandling!

Vi har et meget højt fagligt ambitionsniveau, men ved også, at det er mindst lige så vigtigt, at du bliver behandlet på en måde, der rent menneskeligt er i særklasse. Vi ser ikke vores patienter som “et nummer i rækken”, men som individuelle mennesker med vidt forskellige ønsker og behov. Det prøver vi at tilgodese ved hjælp af en åben dialog, grundig information og ikke mindst god tid til hver enkelt.

For at kunne behandle dig bedst muligt beder vi dig om at udfylde et lille hæfte med forskellige spørgsmål. Oplysningerne skal vi bruge for at passe bedst muligt på dig. Nogle af spørgsmålene kan synes irrelevante, men mange sygdomme og forskellige typer medicin har indflydelse på munden og tænderne. Sygdomme og medicinforbrug har også betydning for hvilken behandling vi kan tilbyde. Vi byder på en kop te eller kaffe, imens du svarer på spørgsmålene.

Flyglet i venteværelset er ikke kun til pynt. Kan du spille, er du mere end velkommen til at give et nummer. Det er hyggeligt både for de andre patienter og os.

Tider

Vi gør altid vores bedste for at overholde de aftalte tider, men da vi arbejder med mennesker, kan det af og til være svært. Som regel lykkes det dog.

For ikke at blive forsinkede er det vigtigt, at du kommer i god tid, så vi kan begynde til tiden.
Den aftalte tid passer med det arbejde, der skal udføres, og det er derfor meget svært at indhente tabt tid i løbet af dagen.
Er vi meget forsinkede, prøver vi at orientere dig så hurtigt som muligt.

Det er helt i orden at blive forhindret i at komme til en aftalt tid, men vi vil gerne have, du melder afbud i så god tid som muligt. På den måde har vi mulighed for at hjælpe andre i stedet.
Afbud senere end 2 timer før aftalt tid, kan udløse et gebyr for at melde for sent afbud.

Ved dit første besøg på klinikken er det en god idé at komme 15 minutter før den aftalte tid.

Betaling

Som hovedregel skal der afregnes efter hvert besøg. Præcis som i enhver anden forretning.

Ved større behandlinger laver vi et prisoverslag, så du ikke får ubehagelige overraskelser.

Er der tale om meget store og dyre behandlinger, aftaler vi på forhånd hvordan betalingen skal foregå. Det sker, at vi beder om at du betaler en del af beløbet, før vi går i gang, da der er store udgifter til teknik og materialer.

Patienter, der har tandpine og som ikke er regelmæssige patienter på klinikken, skal medbringe kontanter og afregne efter udført behandling.

Der kan være mange grunde til at være registreret i Experian/RKI. Det blander vi os ikke i, og selvfølgelig har man ret til tandbehandling på lige for med alle andre. Vi beder blot om kontant betaling efter hvert besøg.

Klinikkens privatlivspolitik

Gældende fra 25. maj 2018

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.